Договір-оферта

ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

ТОВ Натуральна косметика, пропонує (надає оферту) укласти договір купівлі-продажу Товару на умовах і в порядку, які вказані нижче, у відповідному розділі на інтернет-сайті www. naturalcosmetic.com.ua.

Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цієї пропозиції про укладення договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на наступних умовах.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір купівлі товарів. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі товарів на запропонованих умовах, є факт здійснення Покупцем оплати вартості замовленого на Сайті Інтернет-магазину (або іншим способом) Товару.

1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує наступні положення:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти);

б) у випадку, якщо Покупець є фізичною особою, він дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.

Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних.

Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, йому відомий і зрозумілий.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Продавець – ТОВ Натуральна косметика., адреса: 02002, м.Київ, вул. Євгена Сверстюка ,буд 11, є зареєстрованим відповідно до законодавства України та здійснює управління Сайтом інтернет-магазину, розміщеним в мережі Інтернет за адресою www. naturalcosmetic.com.ua

2.2. Товар – виріб косметичного призначення, який входить у перелік товарів, опублікований на Сайті інтернет-магазину, щодо яких вказується ціна, назва і опис товару. Також опис товару може супроводжуватися його зображенням.

2.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку і здійснює придбання Товарів на Сайті інтернет-магазину на умовах даної публічної пропозиції (оферти) для особистих цілей.

2.4. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів Сайту інтернет-магазину або іншим способом.

2.5. Сайт інтернет-магазину – сукупність даних, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою www. naturalcosmetic.com.ua

2.6. Особистий кабінет – персональний розділ Покупця на Сайті Інтернет-магазину, доступ до якого мають лише Покупець та Продавець, де відображається персональна інформація Покупця та історія розміщених ним Замовлень.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цією пропозицією (офертою) про укладення договору купівлі-продажу товарів, продати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем шляхом замовлення на Сайті Інтернет-магазину або в інший спосіб, а Покупець зобов’язується придбати Товар та сплатити його вартість.

3.2. Продавець і Покупець підтверджують, що укладений між ними договір не є фіктивним, удаваною угодою та угодою, що здійснюється під впливом насильства або обману.

3.3. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання договору і реалізації товару.

3.4. Покупець приймає умови цієї пропозиції (оферти) в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку “Відправити замовлення” на Сайті інтернет-магазину або іншим способом, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цієї пропозиції (оферти) та згоду з її умовами. Наявність будь-яких заперечень Покупця щодо надання, таким чином, своєї згоди звільняє Продавця від будь-якої відповідальності за невиконання умов цієї пропозиції і надає Продавцю право скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

4. ПРАВИЛА РОБОТИ З САЙТОМ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

4.1. Покупець може переглядати зміст Сайту Інтернет-магазину, оформляти Замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

4.2. Покупець зобов’язується надати дійсну, точну і повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, яку Покупець залишає при здійсненні Замовлення.

4.3. Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов даної пропозиції (оферти) або ін.).

4.4. Заборонено використовувати Сайт Інтернет-магазину для здійснення протизаконної або забороненої діяльності. Покупці погоджуються дотримуватися законів України і норм поведінки, прийнятих в мережі Інтернет, у тому числі: не розміщувати на Сайті Інтернет-магазину матеріали екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що стосуються та/або завдають шкоди честі, гідності та/або діловій репутації третіх осіб та порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Продавця.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення на Сайті Інтернет-магазину шляхом додавання обраних Товарів у “Кошик” шляхом натискання кнопки “Купити”.

6. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на Сайті Інтернет-магазину. Ціна Замовлення визначається шляхом складання ціни всіх включених в Замовлення Товарів і ціни доставки, яка відповідає тарифам перевізника.

6.2. Ціна договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

6.3. Покупець проводить оплату Товару згідно Замовлення у вказаний на Сайті спосіб.

6.4. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України, гривні.

6.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами даної пропозиції про укладення договору.

6.6. Доставка Замовлення Продавцем виконується після підтвердження замовлення за вказаними контактними даними.

6.7. Ціна Товару, що вказана на Сайті Інтернет-магазину, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому, ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

6.8. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару в кількості, зазначеній на момент оформлення Замовлення, в результаті чого, можуть збільшитися терміни обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві, Покупець зобов’язаний повідомити Продавцеві реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов’язаний перерахувати грошові кошти.

7. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

7.1. Надавати правдиву інформацію про Товари, ціни на них, а також умови доставки Товару та його вартості.

7.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.

7.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. На вимогу Покупця надати реєстраційне свідоцтво або сертифікат на товар.

7.4. У разі зміни терміну поставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов поставки. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв’язку. При неможливості зв’язатися з Покупцем у випадку порушення останнім п. 4.4 даної пропозиції про укладення договору Продавець не несе відповідальності перед Покупцем.

8. ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

8.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі при оформленні замовлення на Сайті Інтернет-магазину.

 8.2. Оплачувати Товар згідно Замовлень за зазначеною у них ціною.

8.3. При прийомі Замовлення провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього пошкодження упаковки. В разі відсутності зовнішніх пошкоджень упаковки, підписатися в накладній (квитанції, реєстрі і т.д.) про отримання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути Товар на предмет цілісності його індивідуальної упаковки і наявності зовнішніх пошкоджень на ній.

8.4. У разі наявності претензій, вимагати від представника служби доставки скласти Акт зовнішнього огляду і Акт прийому-передачі в 3-х примірниках. В акті огляду описуються пошкодження зовнішньої упаковки, а в Акті прийому-передачі описуються всі пошкодження індивідуальної упаковки товару.

8.5. У разі передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортимент, комплектність, тару та / або упаковку Товару, – не пізніше 5 (п’яти) наступних після дня покупки (отримання), календарних днів повідомити Продавця про ці порушення. При цьому, Товар повинен бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей і всіх ярликів, пломб і т.п.

9. ПРАВА ПОКУПЦЯ

9.1. Вимагати повернення оплати Товару у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.

9.2. Внести зміни до Замовлення до його оплати.

9.3. До передачі Товару відмовитися від нього за умови відшкодування Продавцеві транспортних витрат, що їх зазнав Продавець у зв’язку із вчиненням дій щодо виконання Замовлення.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на Сайті Інтернет-магазину.

10.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

10.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України.

10.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил , обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Під час офомлення замовлення на Сайті Інтернет-магазину Покупець залишає персональні та контактні дані.

11.2. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

11.3. Продавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Продавцем, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

11.4. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

11.5. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або її невідповідністю дійсності.

12. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, РОЗМІЩЕНИХ НА САЙТІ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

12.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

12.2. Весь зміст Сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України.

12.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті Інтернет-магазину, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або відступленні, створювати похідні продукти та ін.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару вважається укладеним на території України і таким, що діє в рамках законодавства України.

13.2. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару набирає чинності з моменту повної оплати замовленого товару.

13.3. Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому.

13.4. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

13.4. Продавець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція пропозиції завжди доступна на Сайті Інтернет-магазину.

13.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції, на паперовому носії з підписами сторін, у разі здійснення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є підставою визнання цього договору не укладеним. Проведення оплати у відповідності із здійсненим Покупцем Замовленням на Сайті Інтернет-магазину вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом набрання чинності договору купівлі-продажу товарів.

13.6. При виникненні претензій Покупець повинен звернутися до Служби підтримки Продавця за телефоном +38(067) 249-3643 або електронною поштою, зазначеною на Сайті інтернет-магазину.

РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Адреса юридична: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11

Адреса виробництва: м. Київ, вул. Бондарська, буд. 5/7

Директор: Сінозацька Ніна Миколаївна, діє на підставі Статуту

ЄДРПОУ 33781828

Р/р UA17 305299 0000026007046207841в КБ “ПРИВАТБАНК”, м. Київ ІПН 337818226535, св.-во платника ПДВ 35635260

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах

E-MAIL shop@naturalcosmetic.kiev.ua Телефон +38(067) 249-3643

Кошик